Dietlicious Poradnia Dietetyczna – Dietetyk Wrocław

Polityka Prywatności

  1. Polityka ochrony danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników strony www dietlicious.pl oraz sklepu internetowego

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rejestracja w Sklepie lub do systemu Newslettera nie jest obowiązkowa, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania Konta Użytkownika oraz skorzystania z usług Sklepu i Newslettera. W celu ułatwienia skorzystania z niektórych usług dostępnych na stronie www oraz sklepie, formularze zaproponowane na dedykowanych stronach mogą wskazywać na inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z usług. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia RODO. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Dietlicious Poradnia Dietetyczna Alicja Naruć wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Zakres danych

Na potrzeby świadczenia usług Newslettera przetwarzane są dane osobowe Użytkowników w postaci Imienia oraz adresu e-mail. Na potrzeby świadczenia usług Sklepu internetowego przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, imię, nazwisko, kod pocztowy, miasto, nr telefonu. Dodatkowo na podstronach Strony www oraz Sklepu zbierane są informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach analitycznych i statystycznych dotyczących odwiedzających Stronę www oraz Sklep.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:
Dietlicious Poradnia Dietetyczna Alicja Naruć
ul. Łaciarska 28 lok. 309
50-146 Wrocław
NIP: 8951927539
REGON: 362896326

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Dietlicious Poradnia Dietetyczna Alicja Naruć za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Dietlicious Poradnia Dietetyczna Alicja Naruć może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia Usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia Usług oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia Usług.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Dietlicious Poradnia Dietetyczna Alicja Naruć poprzez kontakt za pomocą poczty e-mail na adres gabinet@dietlicious.pl. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej podanego w ramach usługi Newsletter, wymaga kliknięcia w  adres internetowy (tzw. „odnośnik”) znajdujący się na końcu każdej wiadomości, przesłanej w ramach wykonania usługi.

Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług Sklepu oraz Strony www, ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych.

Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Dla celów bezpieczeństwa w razie podejrzenia, że Konto Użytkownika mogło zostać naruszone, np. poprzez nieuprawniony dostęp do loginu i hasła służących do logowania do Sklepu, należy niezwłocznie skontaktować się obsługą pod adresem e-mail gabinet@dietlicious.pl.

Dietlicious Poradnia Dietetyczna Alicja Naruć  nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. Ze względów technicznych Dietlicious Poradnia Dietetyczna Alicja Naruć może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Dietlicious Poradnia Dietetyczna Alicja Naruć wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Strony oraz Sklepu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29 RODO.

Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje bez podstawy prawnej (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.

Dane osobowe mogą być przekazywane (w przypadku wyboru zapłaty płatności online) w celu obsługi płatności online, firmie przelewy24.pl

Ze względów technicznych Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania, w szczególności może sukcesywnie, wraz z ich napływem, przekazywać adresy poczty elektronicznej, podawane przy zgłaszaniu chęci otrzymywania Newslettera, firmie >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> w celu realizowania przez udostępniany przez nią program komputerowy przesyłania wiadomości w ramach usługi Newsletter.

Ochrona transmisji

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

  1. Polityka Cookies

Pliki Cookies

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika, pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Dietlicious Poradnia Dietetyczna Alicja Naruć oraz System Google Analitycs. Dietlicious Poradnia Dietetyczna Alicja Naruć nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie) oraz przeznaczone są do korzystania ze podstron internetowych Strony www oraz Sklepu . Ciasteczka pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył, czyli w tym wypadku Dietlicious Poradnia Dietetyczna Alicja Naruć. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cele w jakich stosowane są pliki cookies

Dietlicious Poradnia Dietetyczna korzysta z plików cookies w celach:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Stron oraz Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

Rodzaje plików cookies

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, stosowane są następujące rodzaje:

  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w Sklepie;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Dietlicious Poradnia Dietetyczna Alicja Naruć;
  • statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych;

 

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących ze Strony www oraz Sklepu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu, np. laptop, tablet, smartfon.

W Przeglądarkach internetowych domyślnie dopuszcza się przechowywanie plików cookies na urządzeniu z którego korzysta Użytkownik. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Dietlicious.

Każdy Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki, tak aby pliki cookies nie były zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Funkcjonalność taka dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Na Stronie www mogą znajdować się przekierowania do stron internetowych będących własnością i obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne (takie jak: Facebook, Google+, YouTube, LinkedIn lub Twitter). Strony internetowe podmiotów zewnętrznych mają własne zasady dotyczące prywatności i prawdopodobnie korzystają z plików cookies, dlatego warto pamiętać o zapoznaniu się z tymi zasadami. Dietlicious Poradnia Dietetyczna Alicja Naruć nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są umieszczone na stronach serwisów Dietlicious Poradnia Dietetyczna Alicja Naruć.

Strony internetowe Dietlicious Poradnia Dietetyczna Alicja Naruć wykorzystują wymienione poniżej systemy analityczne. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych na rzecz poprawy jakości działania Strony www powinien przejść do odpowiedniego narzędzia prywatności i skorzystać z udostępnionych możliwości zarządzania usługami prywatności.

Wszystkie systemy analityczne mające na celu poprawę jakości technicznej stron, dostarczane są przez firmę Google. Jeżeli Użytkownik nie chce aby jego dane osobowe w przyszłości były przetwarzane w systemach Google, może skorzystać z narzędzia Google i wybrać opcję: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.